Böcker

När staten stal marken (2001)


Den svenska staten tog land, vatten och naturtillgångar i de svenska fjällen värda hundratals miljarder kronor från det fattiga svenska och samiska fjällfolket. Myndigheterna följde inte lagarna, domstolarna godkände stölderna och politiker och forskare hjälptes åt med att begrava sanningen.


Men de stal också fjällfolkets mänskliga rättigheter och konsekvenserna blev förödande. Nu pågår en hård maktkamp där renskötare och andra samer, privata markägare och staten slåss om herraväldet. I den striden florerar myter och missuppfattningar eftersom ingen hittills gått till botten med denna historiska härva.


I "När staten stal marken" är det hårda fakta som gäller. Jakten på äganderätten till en tredjedel av Sveriges yta går djupt ner i arkiven, högt upp till glömda rågångar i fjällen och hem till de människor som vigt sina liv åt kampen för upprättelse och värdighet.


Boken har använts som kurslitteratur vid universitet och i studiecirklar hos studieförbunden. Den är flitigt citerad i akademiska arbeten i Sverige och utomlands.
Läs kapitlet "Kränkt längst in i själen"
 Ingen frid i fjällen (1999 och 2011)


Under de senaste decennierna hade motsättningarna i Västerbottens fjällvärld ökat dramatiskt. Ett antal våldsincidenter hade ägt rum och stämningen var på sina håll infekterad. I centrum stod frågorna om vilka som har störst rätt till jakt, fiske och mark. De frågorna är fortfarande aktuella.


Nybyggarättlingarna har kallats knäppgökar och rättshaverister. De utmålas ofta som mindre vetande och behandlas med en blandning av överseende och förakt. Renägarna känner sig missförstådda, trängda, utsatta och förföljda. De icke-renägande samerna känner sig berövade sin samiska identitet och sina rättigheter.


"Ingen frid i fjällen" tecknar ett antal porträtt av fjällbygdens folk och ger en bakgrund till varför rätten till land, vatten och jakt är så viktigt för så många. Bakom frågorna finns en rad förhållanden som utmanar rättskänslan i varje samhälle som vill kalla sig demokratiskt.


Boken gavs ut  första gången 1999 och var slutsåld under många år. På grund av efterfrågan publicerides 2011 en nyutgåva med nya för- och efterord. 
Läs kapitlet "En idyll med förbehåll"