Undervisning & föredrag

Fjällkonflikterna - en översikt


Ett triangeldrama pågår sedan länge längs den svenska fjällkedjan. Samer, nybyggarättlingar och staten tvistar om rätten till mark och vatten. Stundtals svallar känslorna mycket starkt.


För många är det svårt att få grepp om varför det är så - även bland de närmast berörda. En anledning är att det är komplicerade historiska orsaker som ligger till grund för dem. En annan är att det mesta flyger långt under massmedias radar.


Under föreläsningen förklaras sammanhangen på ett grundläggande sätt och fördjupar på några avgörande punkter.


Publiken behöver inte ha några förkunskaper.


Föreläsningen har hittills uppskattats på universitet, journalistutbildningar, av studieförbund, museer och andra som velat lära sig mer om fjällkonflikterna på ett lättfattligt och enkelt sätt.


Ekonomi


Att kunna läsa siffror lika bra som bokstäver har man stor nytta av som journalist. Plötsligt öppnar sig nya möjligheter att se sammanhang och kunna förklara sådant som läsarna, lyssnarna och tittarna har glädje av.


Kursen är helt inriktad på den journalistiska nyttan med ekonomiska grundkunskaper och ger svar på bl.a. följande frågor:


  • Hur tolkar man en årsredovisning?
  • Vilken information kan man som s journalist ha nytta av?
  • Vilka fallgropar finns det?Kvalificerad journalistik


Att gå på djupet och undersöka sådant som inte syns vid den första anblicken är en viktig demokratisk uppgift. Det kan handla om att avslöja missförhållanden eller om att fördjupa kunskaperna inom ett visst område.


Under kursen tar jag bl.a. upp:


  • Hur man hanterar källor
  • Annorlunda metoder.
  • Organisera jobbet.
  • Källkritik.
  • Etik, moral och ansvar.